ฟองแชมเปญ http://anne-chira.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=09-02-2009&group=2&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=09-02-2009&group=2&gblog=18 http://anne-chira.bloggang.com/rss <![CDATA[20 คำถามกับ ว.วชิรเมธี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=09-02-2009&group=2&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=09-02-2009&group=2&gblog=18 Mon, 09 Feb 2009 12:18:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=04-02-2009&group=2&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=04-02-2009&group=2&gblog=17 http://anne-chira.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสงบ....สยบความเคลื่อนไหว...แก้ไขสถานการณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=04-02-2009&group=2&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=04-02-2009&group=2&gblog=17 Wed, 04 Feb 2009 10:52:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=05-01-2009&group=2&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=05-01-2009&group=2&gblog=16 http://anne-chira.bloggang.com/rss <![CDATA[โลก 366 กับอีกก้าวย่างของเรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=05-01-2009&group=2&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=05-01-2009&group=2&gblog=16 Mon, 05 Jan 2009 18:40:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=08-12-2008&group=2&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=08-12-2008&group=2&gblog=15 http://anne-chira.bloggang.com/rss <![CDATA[ครั้งแรกของฉัน....กับวันนั้นของเดือน! ภาคต่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=08-12-2008&group=2&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=08-12-2008&group=2&gblog=15 Mon, 08 Dec 2008 21:18:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=04-12-2008&group=2&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=04-12-2008&group=2&gblog=14 http://anne-chira.bloggang.com/rss <![CDATA[ครั้งแรกของฉัน....กับวันนั้นของเดือน!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=04-12-2008&group=2&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=04-12-2008&group=2&gblog=14 Thu, 04 Dec 2008 11:07:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=20-11-2008&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=20-11-2008&group=2&gblog=13 http://anne-chira.bloggang.com/rss <![CDATA[เบา ๆ หน่อยค่ะพี่ขา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=20-11-2008&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=20-11-2008&group=2&gblog=13 Thu, 20 Nov 2008 10:51:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=15-09-2008&group=2&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=15-09-2008&group=2&gblog=12 http://anne-chira.bloggang.com/rss <![CDATA[จัดฟัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=15-09-2008&group=2&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=15-09-2008&group=2&gblog=12 Mon, 15 Sep 2008 10:19:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=02-09-2008&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=02-09-2008&group=2&gblog=11 http://anne-chira.bloggang.com/rss <![CDATA[ของขวัญของครอบครัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=02-09-2008&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=02-09-2008&group=2&gblog=11 Tue, 02 Sep 2008 11:01:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=25-08-2008&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=25-08-2008&group=2&gblog=10 http://anne-chira.bloggang.com/rss <![CDATA[วันจันทร์...ฉันรักเธอ >.<]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=25-08-2008&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=25-08-2008&group=2&gblog=10 Mon, 25 Aug 2008 10:43:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=16-09-2008&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=16-09-2008&group=6&gblog=1 http://anne-chira.bloggang.com/rss <![CDATA[Rehab : Amy Winehouse]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=16-09-2008&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=16-09-2008&group=6&gblog=1 Tue, 16 Sep 2008 13:56:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=15-09-2008&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=15-09-2008&group=5&gblog=2 http://anne-chira.bloggang.com/rss <![CDATA[YOu Don't Mess with the Zohan]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=15-09-2008&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=15-09-2008&group=5&gblog=2 Mon, 15 Sep 2008 11:05:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=12-09-2008&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=12-09-2008&group=5&gblog=1 http://anne-chira.bloggang.com/rss <![CDATA[Sukiyaki Western Django]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=12-09-2008&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=12-09-2008&group=5&gblog=1 Fri, 12 Sep 2008 14:26:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=21-11-2008&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=21-11-2008&group=4&gblog=7 http://anne-chira.bloggang.com/rss <![CDATA[เกาหลีมีดีตรงไหน? : แม่หนู ๆ แล้วเสื้อหล่ะ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=21-11-2008&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=21-11-2008&group=4&gblog=7 Fri, 21 Nov 2008 10:58:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=20-11-2008&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=20-11-2008&group=4&gblog=6 http://anne-chira.bloggang.com/rss <![CDATA[เกาหลี...ดีตรงไหน? : เตรียมร่อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=20-11-2008&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=20-11-2008&group=4&gblog=6 Thu, 20 Nov 2008 16:10:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=11-09-2008&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=11-09-2008&group=4&gblog=5 http://anne-chira.bloggang.com/rss <![CDATA[เกาหลี...ดีตรงไหน? : โบยบิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=11-09-2008&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=11-09-2008&group=4&gblog=5 Thu, 11 Sep 2008 15:37:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=29-08-2008&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=29-08-2008&group=4&gblog=4 http://anne-chira.bloggang.com/rss <![CDATA[เกาหลี...ดีตรงไหน? : ผีเสื้อแสนสวยออกจากรังไหม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=29-08-2008&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=29-08-2008&group=4&gblog=4 Fri, 29 Aug 2008 17:26:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=28-08-2008&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=28-08-2008&group=4&gblog=3 http://anne-chira.bloggang.com/rss <![CDATA[เกาหลี...ดีตรงไหน? : เมื่อตัวหนอนกลายเป็นผีเสื้อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=28-08-2008&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=28-08-2008&group=4&gblog=3 Thu, 28 Aug 2008 14:37:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=25-08-2008&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=25-08-2008&group=4&gblog=2 http://anne-chira.bloggang.com/rss <![CDATA[เกาหลี...ดีตรงไหน? : การตัดสินใจ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=25-08-2008&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=25-08-2008&group=4&gblog=2 Mon, 25 Aug 2008 11:58:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=01-08-2008&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=01-08-2008&group=4&gblog=1 http://anne-chira.bloggang.com/rss <![CDATA[เกาหลี...ดีตรงไหน? : เรื่องมันมีอยู่ว่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=01-08-2008&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=01-08-2008&group=4&gblog=1 Fri, 01 Aug 2008 17:48:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=12-09-2008&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=12-09-2008&group=3&gblog=1 http://anne-chira.bloggang.com/rss <![CDATA[รักฉบับนักศึกษา : ย่างก้าวแห่งวัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=12-09-2008&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=12-09-2008&group=3&gblog=1 Fri, 12 Sep 2008 12:02:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=15-08-2008&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=15-08-2008&group=2&gblog=9 http://anne-chira.bloggang.com/rss <![CDATA[WaLL - E ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=15-08-2008&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=15-08-2008&group=2&gblog=9 Fri, 15 Aug 2008 14:18:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=15-08-2008&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=15-08-2008&group=2&gblog=8 http://anne-chira.bloggang.com/rss <![CDATA[พระราชเสาวนีย์ : วันแม่แห่งชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=15-08-2008&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=15-08-2008&group=2&gblog=8 Fri, 15 Aug 2008 13:22:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=08-08-2008&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=08-08-2008&group=2&gblog=7 http://anne-chira.bloggang.com/rss <![CDATA[08.08.08 วันดี....ยิ้มของแม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=08-08-2008&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=08-08-2008&group=2&gblog=7 Fri, 08 Aug 2008 14:40:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=08-08-2008&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=08-08-2008&group=2&gblog=6 http://anne-chira.bloggang.com/rss <![CDATA[ระหว่างทาง....คือคำตอบ!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=08-08-2008&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=08-08-2008&group=2&gblog=6 Fri, 08 Aug 2008 22:57:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=06-08-2008&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=06-08-2008&group=2&gblog=5 http://anne-chira.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมต้อง.....ควาย?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=06-08-2008&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=06-08-2008&group=2&gblog=5 Wed, 06 Aug 2008 12:58:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=05-08-2008&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=05-08-2008&group=2&gblog=4 http://anne-chira.bloggang.com/rss <![CDATA[สาเหตุที่ทำให้คนเรา....ตื่นสาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=05-08-2008&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=05-08-2008&group=2&gblog=4 Tue, 05 Aug 2008 10:59:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=04-08-2008&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=04-08-2008&group=2&gblog=3 http://anne-chira.bloggang.com/rss <![CDATA[น้อง ๆ คันหลัง!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=04-08-2008&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=04-08-2008&group=2&gblog=3 Mon, 04 Aug 2008 18:58:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=01-08-2008&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=01-08-2008&group=2&gblog=2 http://anne-chira.bloggang.com/rss <![CDATA[เอา....ของฉันคืนมาน๊า!!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=01-08-2008&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=01-08-2008&group=2&gblog=2 Fri, 01 Aug 2008 19:39:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=31-07-2008&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=31-07-2008&group=2&gblog=1 http://anne-chira.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวตน - คน - SomeBody ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=31-07-2008&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=anne-chira&month=31-07-2008&group=2&gblog=1 Thu, 31 Jul 2008 11:42:41 +0700